Tuyển Sinh

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH                                                                                                                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH DVBV PHƯƠNG ĐÔNG STC                                                                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  --------oOo--------                                                                                                                                                                                                              -------------------------------

      SỐ:  …../2019/TB – SH CC                                                                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày … tháng  … năm 2019

                                                                                                    

                

KẾ HOẠCH 

(V/v mở Lớp huấn luyện 

nghiệp vụ Bảo vệ hàng năm  tại …………..)

--------------------------------------------------

   

      Kính gửi- Các cơ quan, tổ chức, ngân hàng, bệnh viện

                        - Các tổ bảo vệ mục tiêu tại ………………..  

 

 • Căn cứ vào Điều 12, Chương II, Nghị định số: 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ, quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Căn cứ vào Giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh số: 5300244253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội  cấp ngày 29 tháng 03 năm 2019 và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ và chức năng đào tạo nghiệp vụ bảo vệ số: 54/GCĐ cấp ngày 28/06/2019 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công An.

 

 • Được sự đồng ý của Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội – Bộ Công an. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ phương Đông STC mở lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ  Năm 2019 tại tỉnh………... Vậy xin thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ về việc mở lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cụ thể như sau:

 

 1. Thành phần, đối tượng tham gia huấn luyện:
  • Nhân viên bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, bệnh viện, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ trực thuộc có đủ các điều kiện theo quy định đều được đăng ký tham gia khóa huấn luyện, sát hạch và cấp chứng chỉ. 
 2. Điều kiện xét tuyển đào tạo cấp chứng chỉ bảo vệ:
  • Là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành, là nhân viên bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, các ngân hàng, tổ chức, cơ sở kinh doanh….. người không bị dị tật bẩm sinh, có đủ năng lực và hành vi dân sự, không nghiện các chất pháp luật nghiêm cấm, không tiền án, tiền sự, có lý lịch nhân thân tốt, được chính quyền địa phương xác nhận hành kiểm nhân thân.    
 3. Chương trình đào tạo:
 • Chính trị khái quát.  ( Rút gọn)
 • Luật tố tụng hình sự ( Rút gọn). 
 • Kỹ năng giao tiếp cơ bản.
 • Nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy – Cứu hộ cứu nạn. 
 • Nghiệp vụ bảo vệ an toàn mục tiêu.
 • Công tác quản lý và sử dụng CCHT. 
 • Sơ cấp cứu người bị nạn
 • Thực tế tại mục tiêu. 
 • Kiểm tra thu hoạch

    

    - Học viên tham gia khóa huấn luyện tự túc về chi phí ăn ở, vở bút ghi chép và phương tiện đi lại trong suốt quá trình huấn luyện. BTC khóa huấn luyện sẽ chịu chi phí thuê hội trường, cơ sở vật chất và tất cả các chi phí khác có liên quan đến công tác huấn luyện và sát hạch khóa huấn luyện.  

 1. Học phí đào tạo: 
  • Học phí đào tạo nghiệp vụ bảo vệ: 1.900.000đ/người (Một triệu chín trăm ngàn đồng)
  • - Học phí đào tạo Công cụ hỗ trợ   : 1.600.000đ/người( một triệu sáu trăm ngàn đồng) 
  • Học viên tham gia khóa huấn luyện tự túc về chi phí ăn ở, vở bút ghi chép và phương tiện đi lại trong suốt quá trình huấn luyện. BTC khóa huấn luyện sẽ chịu chi phí thuê hội trường, cơ sở vật chất và tất cả các chi phí khác có liên quan đến công tác huấn luyện và sát hạch khóa huấn luyện.  

 

 1. Thẩm quyền sát hạch và cấp chứng chỉ:
  • Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an sẽ tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ sau khi kết thúc các nội dung đào tạo theo chương trình từng học phần quy định đã được huấn luyện. 

 

 1. Hồ sơ nhân viên tham gia huấn luyện:  
  • Danh sách trích ngang (Theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hiện đang công tác) hoặc phụ trách đơn vị bảo vệ.
  • 01 Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên phô tô công chứng (nếu có) 
  • 01 ảnh 3 x 4 (ảnh chụp mang đồng phục, mũ, cầu vai theo quy định tại Nghị Đinh 96/2016) để làm thẻ học viên
  • Giấy xác nhận dân sự  của Công An xã Phường nơi cư trú.

          Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng  : 02163 385 .3324 ,02163 3850 799

          Email: STCketoanphuongdong@gmail.com

        

                                                  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHƯƠNG ĐÔNG STC                                                                                

* Nơi nhận:                                                         

          - Như kính gửi (p/h)                                                            

          - Lưu VP.

 

 

 

Bản quyền 2019 © STC
Thiết kế bởi Aptech
Hotline: 0855155811 - 02163.850.799
Chat Facebook
Gọi điện ngay